FIN/ENG

COVID-19 ja toimenpiteet sen leviämisen estämiseksi ovat pakottaneet meidät sisätiloihin. Kaikki on suljettu, kielletty, peruttu tai siirretty. Ilmiö koskettaa sekä pieniä, että suuria yrityksiä, kuin myös voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. Suomen perinteikäs, vahva ja ainutlaatuinen opiskelijakulttuuri kokee keväällä 2020 merkittävän kolauksen.

Opiskelijajärjestöt, joille tapahtumat ovat yksi pääasiallisista tulonlähteistä, ajautuvat tilanteen takia taloudelliseen ahdinkoon. Nämä ilmaiseksi tai hyvin maltillista korvausta vastaan toimivat organisaatiot eivät valitettavasti kuulu järjestettyjen tukipakettien piiriin. Opiskelijajärjestöt ja näiden sidosryhmät ovat niitä toimijoita, jotka tuottavat tänään palveluita huomisen ammattilaisille: opiskelijoille.

Nyt, opiskelijakentän toimijoiden tulevaisuus ja toiminnan jatkuminen on vaakalaudalla, mutta vaikeista ajoista on helpompaa selvitä yhdessä. Tämän takia opiskelijajärjestöt, Kide.app sekä näiden sidosryhmät yhdistävät voimansa, ja toimivat yhteistyössä helpottaakseen Koronaviruksen aiheuttamaa tukalaa tilannetta.

#studentsstrongtogether -kampanja edustaa opiskelijakentän yhteisöllisyyttä, yhtenäisyyttä, yhteistyötä sekä vertaistukea, joiden avulla Koronaviruksen aiheuttamista haasteista selviämistä pyritään helpottamaan. Ostamalla haalarimerkin, olet mukana tukemassa niitä järjestöjä, toimijoita sekä yrityksiä, joiden olemassaolo opiskelijaelämän ja opiskelijakulttuurin säilyttämiseksi on elintärkeää.

#studentsstrongtogether nyt ja aina. http://bit.ly/studentsstrongtogether

 

***************************************

COVID-19 and measures to prevent it from spreading have forced us indoors. Everything is closed, banned, cancelled or moved. The phenomenon affects both small and large companies as well as non-profit organizations. In the spring of 2020, Finland’s traditional, strong and unique student culture will experience a major blow.

Student organizations, for whom events are one of the main sources of income, are in financial distress because of the situation. Unfortunately, these organizations, which operate for free or for a very modest fee, are not covered by organized support packages. Student organizations and their partners are the providers of services today for tomorrow’s professionals: students.

Now, the future of the operators in the student field and the continuity of their operations are at stake, but difficult times are easier to deal with together. Because of this, student organizations, Kide.app, and both their partners are joining forces and working together to alleviate the inconvenient situation caused by the Coronavirus.

The #studentsstrongtogether campaign represents the student field’s community, unity, collaboration, and peer support, which are needed to help overcome the challenges posed by the Coronavirus. By buying a coverall patch, you are involved in supporting those organizations, operators and companies whose existence is vital to preserving student life and student culture.

#studentsstrongtogether now and always. http://bit.ly/studentsstrongtogether