FI/EN

Tekeekö mielesi istuskella kuppilassa ja piirrellä rennosti ja yhteisöllisesti tuopposen äärellä? KALTOn perinteinen kaljapiirustus on juuri sitä varten! Kaljapiirustus Kansan Pubissa on rento istuskeluilta, jolloin voit osallistua piirtämiseen, kaljan juontiin, vain toiseen tai molempiin. Ota mukaasi haluamasi piirustusvälineet, piirustuspaperia ja avoin mieli, ja eipä muuta kuin tervetuloa! Tapahtuma on poikkitieteellinen, joten muutkin kuin TAOn jäsenet ovat tervetulleita.

 

MITÄ? – Kaljapiirustus

MISSÄ? – Kansan Pub

MILLOIN? – Tiistaina 9.11. klo 18-21

MITÄ MUKAAN? – Piirustusvälineet ja paperi

MIKSI? – Koska yhdessä on kiva juoda kaljaa ja piirtää!

******************

TAO järjestää syksyllä 2021 tapahtumia harkiten ja kiinnitämme erityistä huomiota tapahtumien turvallisuuteen. Jokaisen tapahtuman turvajärjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti.

Tiedotamme poikkeusjärjestelyistä ja turvallisuusohjeista tapahtumakohtaisesti.

Osallistuessasi TAOn tapahtumaan ota huomioon hyvä käsihygienia, turvavälit, sekä muu tartuntoja ehkäisevä ohjeistus. Tapahtumiin ei saa osallistua, mikäli osallistujalla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Emme suosittele riskiryhmään kuuluvien tai heidän kanssaan lähikontaktissa olevien osallistuvan tapahtumiin.

Osallistuminen TAOn tilaisuuksiin tapahtuu osallistujan omalla vastuulla.

****************

IN ENGLISH

Do you feel like relaxing and doodling in a pub with your peers? KALTO’s traditional beer drawing is perfect for that! The beer drawing in Kansa Pub is an event for chill out, allowing you to participate in the drawing, drinking beer, either or both. Bring your desired drawing tools, drawing paper and an open mind. Welcome! The event is interdisciplinary, so non-TAO members are also welcome.

 

WHAT? – Beer drawing

WHERE? – Kansa Pub

WHEN? – Tuesday 9.11. from 6pm to 9pm

WHAT TO BRING? – Drawing tools and paper

WHY? – Because it’s nice to drink beer and draw with friends!

****************

TAO will organize events during the fall semester only with great consideration. We will pay special attention to the safety of the events. Safety measures for each event will be planned individually.

When attending a TAO event please take into consideration good hygiene, safe distances and other virus preventing measures. It is not allowed to attend an event with any symptoms of the virus. We do not recommend for people in risk groups or people in close contact with risk groups to attend events.

Attending TAOs events is done at one’s own risk