Kiinnostaako hallitustoiminta? Tälle sivulle on koottu TAO ry:n hallituspestit ja niiden  keskeiset tehtävät. TAOn hallitus valitaan aina syyskokouksessa vuoden mittaiselle toimikaudelle. 

 

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu:
-Huolehtia yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätösten toimeenpanosta
-Johtaa hallituksen toimintaa
-Huolehtia kokouskutsuista ja esityslistoista
-Vastata yhteydenpidosta tärkeimpiin sidosryhmiin
-Huolehtia yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja ohjesääntöjen noudattamisesta yhdistyksen toiminnass
a

 

Varapuheenjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu:
-Toimia osana puheenjohtajistoa
-Toimia hallituksen puheenjohtajan sijaisena varsinaisen puheenjohtajan estyessä
-Toimia vuosijuhlien pääkoordinaattorina

 

Sihteeri
Hallituksen sihteerin tehtäviin kuuluu:
-Pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksista sekä huolehtia yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjojen nähtäväksi panemisesta
-Huolehtia yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta
-Huolehtia toimikautensa pöytäkirjojen, kirjeenvaihdon ja muiden asiakirjojen arkistoinnista

 

Rahastonhoitaja
Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu:
-Hoitaa yhdistyksen tilejä ja varoja
-Huolehtia yhdistyksen tilinpäätöksen laatimisesta omalta toimikaudeltaan
-Huolehtia seuraavan toimintakauden talousarvion valmistelusta
-Vastata yhdistyksen varainhankinnan toteutumisesta yhdessä yritysyhteistyövastaavan kanssa.
-Huolehtia palkkojen, palkkioiden ja laskujen maksamisesta
-Hoitaa yhdistyksen taloudenhoitoon liittyvää kirjeenvaihtoa
-Huolehtia yhdistyksen vakuutusten, sopimusten ja muiden taloudenhoitoon liittyvien asiakirjojen tallettamisesta ja pitämisestä ajan tasalla.
-Seurata yhdistyksen talousarvion toteutumista

 

Edunvalvontavastaava
Edunvalvontavastaavan tehtäviin kuuluu:
-Vastata yhdistyksen jäsenten opiskeluun liittyvän edunvalvonnan koordinoimisesta erityisesti yliopistossa ja taiteiden tiedekunnassa
-Vastata yhteydenpidosta tiedekunnan hallintoelimiin ja niiden opiskelijaedustajiin sekä sidosryhmiin.
-Vastata yhteydenpidosta TAOn edustajistoryhmään
-Toimia yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontajaoston kokouksissa yhdessä työelämä- ja yritysyhteistyövastaavan kanssa.

 

Työelämävastaava
Työelämävastaavan tehtäviin kuuluu:
-Vastata yhteydenpidosta ammattijärjestöihin sekä -yhdistyksiin
-Ylläpitää ja kehittää yhdistyksen ammattijärjestötoimintaa
-Vastata taideyliopistojen opiskelijajärjestöjen yhteistyöstä yhdessä Taideyliopistojen yhteistyö -toimihenkilön kanssa
-Toimia yhdistyksen edustajana Lapin Yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontajaoston kokouksissa yhdessä edunvalvontavastaavan kanssa. 
-Toimia yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan työelämäjaoston kokouksissa.

 

Yritysyhteistyövastaava
Yritysyhteistyövastaavan tehtäviin kuuluu:
-Ylläpitää ja kehittää yhdistyksen yritysyhteistyötoimintaa
-Pyrkiä hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita ja avaamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia yrityksille
-Vastata yritysyhteistyön kautta saatavien etujen välittämisestä jäsenistölle

 

Viestintävastaava
Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu:
-Toimia viestintävaliokunnan toimialasta vastaavana hallituksen jäsenenä
-Toimia viestintävaliokunnan puheenjohtajana
-Huolehtia yhdistyksen tiedotuksen toimivuudesta
-Toimia yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäjaoston kokouksissa

 

Vapaa-aikavastaava
Vapaa-aikavastaavan tehtäviin kuuluu:
-Toimia vapaa-ajan valiokunnan toimialasta vastaavana hallituksen jäsenenä
-Toimia vapaa-ajan valiokunnan puheenjohtajana
-Vastata yhdistyksen piirissä tapahtuvasta vapaa-ajan toiminnasta
-Toimia yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vapaa-ajan jaoston kokouksissa

ILMOITTAUDU SYYSKOKOUKSEEN NYT JA HAE HALLITUKSEEN!

Muut pestit:

Toimihenkilöt ja valiokuntien jäsenet valitaan keväällä hallituksen järjestäydyttyä. Myös hallituksen jäsenet voivat toimia toimihenkilöinä ja valiokunnissa.

 

Hallituksen kesken jaettavat toimihenkilöpestit:

 

Kansainvälisyysvastaava

-Huolehtii yhdistyksen vaihto-opiskelijoiden sekä kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoiden edunvalvonnasta ja viestinnästä
-Kartoittaa yhdistyksen jäsenistön kansainvälistymis- ja kotikansainvälistymis-mahdollisuuksia
-Toimii yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan kansainvälisyysjaoston kokouksissa

 

Kehitysyhteistyö- ja ympäristövastaava

-Huolehtii yhdistyksen vihreästä linjasta ja ylläpitää kestävän kehityksen periaatteita
-Kartoittaa yhdistyksen kehitysyhteistyö-mahdollisuuksia
-Toimii yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaoston kokouksissa

 

Yhdenvertaisuusvastaava

-Huolehtii yhdistyksen toiminnan yhdenvertaisuudesta
-Huolehtii yhdistyksen yhdenvertaisuussunnitelman laatimisesta yhdessä häirintäyhdyshenkilöiden kanssa

 

Muut toimihenkilöpestit:

 

Luonnoksen päätoimittaja

-Huolehtii lehden ilmestymisestä
-Hoitaa painatuksen ja lehden tiedotuksen
-Toimii Luonnos-työryhmän puheenjohtajana

 

Liikuntavastaava

-Toimii yhdistyksen liikuntatuutorina
-On osana vapaa-aikavaliokuntaa
-Toimii yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan liikuntajaoston kokouksissa

 

Varainhankintavastaava

-Toimii yhteistyössä rahastonhoitajan ja yritysyhteistyövastaavan kanssa
-Ylläpitää ja kehittää yhdistyksen yritysyhteistyötoimintaa
-Pyrkii hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita ja avaamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia yrityksille

 

Fuksiamiraalit (2 henkilöä)

-Vastaa fuksien integroimisesta ainejärjestötoimintaa
-Toimii viestinnän kohdentajana fukseille
-On vastuussa fuksiviikkojen ohjelmasta sekä TAO- ja haalari-infosta
-Huolehtii haalarihankinnoista
-On osana vapaa-ajanvaliokuntaa

 

Häirintäyhdyshenkilöt (2 henkilöä)

-Huolehtii yhdistyksen ennaltaehkäisevästä toiminnasta häirintää vastaan
-Huolehtii yhdistyksen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta
-Toimii turvahenkilöinä tapahtumissa
-Huolehtii häirintäyhteydenotoista ja niiden selvittämisestä yhdistyksessä

 

Taideyliopistojen yhteistyö 

-Vastaa taideyliopistojen opiskelijajärjestöjen yhteistyöstä yhdessä Taideyliopistojen yhteistyö -toimihenkilön kanssa

 

VALIOKUNNAT

Vapaa-ajan valiokunta

Viestintävaliokunta

Opinto- ja työelämävaliokunta

Luonnos-työryhmä