EDUSTAJISTO EHDOKKAAT 2019

TAO kun rauta on kuumaa!
Meillä on rautaisia osaajia, jotka varmasti saavat taideopiskelijoiden äänen kuuluviin ylioppilaskuntamme ylimmässä päättävässä elimessä. Edustajisto koostuu 20 opiskelijasta ja sen tärkeimpänä tehtävänä on päättää ylioppilaskuntamme tärkeimmistä linjoista sekä varojen käytöstä. Edustajisto myös luo suuntaviivat LYYn toiminnalle. Vaalit järjestetään joka toinen vuosi.

Varsinainen vaalipäivä on 6.11.2019, ennakkoon voi äänestää 31.10.-1.11. ja 4.-5.11.2019. Vaalit toimitetaan sähköisesti. Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus äänestää! Muista käyttää äänesi. Tässä sulle koko MEIDÄN lista komeudessaan!

Esa-Pekka Tuppi, 56

Graafinen suunnittelu, 4. vuosikurssi

tao_viiva

Terve! Mä oon Esa-Pekka, TAOn puheenjohtaja viimeiseltä kahdelta kaudelta, entinen tuutori, Loimu Speksin perustajajäsen, LYTin ohjaaja ja näyttelijä.
Itse todella toivon, että pääsen edustamaan poikkitieteellisenä taideopiskelijana yliopistomme edustajistoon. Seuraavaksi muutama aate siitä, miten tulevana kautena toimisin:

1. Opiskelijoiden hyvinvointi on riippuvainen terveyspalveluista ja nykyiset opinnot ja paine valmistua on todella tiukkatahtiset. Opintopsykologin tarve on suuri. Olemme yksiä harvoja yliopistoja, joissa ei ole vielä kyseistä virkaa. Opintoraha, tulorajat sekä asumistuki varsinkin parisuhteessa eläville on epäreilu.

2. Opiskelijakulttuuria täytyy tukea ja kehittää. Opiskeluaika on se, jolloin luodaan vahvoja verkostoja ja silloin on mahtavia tilaisuuksia hankkia kokemuksia itselleen runsaasti ja monipuolisesti. Radioaallot, teatterinäyttämöt, keskustelut sekä monipuoliset tapahtumat mahdollistavat kaiken tämän.

3. Kohti vihreämpää ylioppilaskuntaa. Askeleita on otettu, mutta vielä on paljon tehtävää. Kestäväkehitys on otettava vahvasti huomioon joka sektorilla. Kertakäyttöastiat vex, vegaaniruokaa Lovisaan, ruokahävikki minimiin.

Jenny Laakkonen, 57

TEOLLINEN MUOTOILU, 4. VUOSIKURSSI

tao_viiva

Haluan, että opiskelijoiden jaksamis- ja mielenterveyskysymykset otetaan tosissaan. Ei ole oikein, että joka kolmas yliopisto-opiskelija kärsii mielenterveyden oireilusta. Avun hakemiseen on korkeakynnys, sen häpeämisen tai monimutkaisuuden vuoksi.

”Opiskelu voisi olla ihmisen parasta aikaa”

MATILDA KALVING, 58

TEOLLINEN MUOTOILU, 3. vuosikurssi

tao_viiva

”Intohimonani on vaikuttaminen ja kehittäminen. Olen toiminut kaksi vuotta edunvalvonta- ja kansainvälisyysvastaavana Lapin yliopiston taideaineiden opiskelijat TAO ry:ssä, sekä edustanut Taiteiden tiedekuntaneuvostossa ja Sujuvat Opinnot(SuPi) -työryhmässä opiskelijoita. Lisäksi olen ollut valintatoimikunnassa, opiskelijalähettiläänä, tutorina ja airuena Lapin Yliopistossa. Tunnen myös yliopiston käytänteet hyvin, sillä olen työskennellyt tutkimusapulaisena UX-tutkimusryhmässä Lapin Yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Koen tämän kokemuksen tuovan vahvaa tieto-taitoa yliopiston käytänteistä ja miten opiskelijoita tulisi vastavaisuudessa huomioida.”

VERONICA KOSKINEN, 59

GRAAFINEN SUUNNITTELU, 5. VUOSIKURSSI

tao_viiva

Minua kiinnostaa parantaa opiskelijoiden näkökulmaa mm. koulutusohjelmien suunnittelussa. Haluaisin myös ottaa kantaa muotoilualojen yhdistämisestä tehtyihin suunnitelmiin, sillä mielestäni pelkkä maisterivaiheessa suoritettu perehtyminen omaan alaan ei johda tarpeeksi laajaan ammattitaitoon monellakaan muotoilun alalla.
Muutoin olen pieni vihertävä, hipihtävä muotoiluopiskelija, joka kantaa huolta kanssaopiskelijoidensa jaksamisesta. Yliopisto tarvitsisi ehdottomasti lisää opiskelijoita tukevia palveluita, kuten sen opintopsykologin.

KATRIINA MATIKAINEN, 60

TEOLLINEN MUOTOILU, 5. vuosikurssi

tao_viiva

Opiskelijoiden hyvinvointi ja siihen tarttuminen ennaltaehkäisevästi. Ympäristöystävällisen elämäntavan edistäminen ja arkipäiväistäminen opiskelijayhteisössä. Mahdollisimman joustavan ja kunkin opiskelijan henkilökohtaisia tavoitteita tukevan opiskeluympäristön edistäminen. Siinäpä joitain juttuja joita mää haluan olla tukemassa ja minua äänestämällä niin oot sinäkin!

DANA HAUTALA, 61

KUVATAIDEKASVATUS, 1. VUOSIKURSSI

tao_viiva

Tärkeää on huolehtia siitä, miten meillä menee Lapin yliopiston sisällä – yhteisönä. Kaunopuheet konkretiaan, kommunikaatio kuntoon ja kohtaaminen kasvuun! Opinnot ovat itseä ja työelämää, eivät hyvin pelattua läsnäololistan ristinollaa varten, joten läsnäolopakolla uhkailu ei auta jaksamaan. Päätöksiä tulee ohjata kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja hyvinvointi. Inspiroidaan esimerkillä – myös ulospäin

MERITUULI HANNONEN, 62

Vaatetussuunnittelu, 1. vuosikurssi

tao_viiva

Moi! Olen Merituuli, vaatesuunnitelun fuksi ja ehdolla LYY:n edustajistoon.
Minä aion edustajistossa ajaa vihreitä arvoja, opiskelijoiden mielenterveyspalveluita ja olla kaikkien opiskelijoiden ääni.
Vihreiden arvojen koen olevan erityisen tärkeitä Lapin yliopisolle, sillä me voimme olla esimerkkinä muille isoille organisaatioille kuinka ekologisesti asiat pystytään toteuttamaan.
LYY:n edustajisto on paikka, jossa oikeasti pystytään vaikuttamaan opiskelijoiden arkeen. Äänestä sinne siis ehdokas, joka ajaa samoja arvoja kun sinä.

RIINA KAARLELA, 63

Vaatetussuunnittelu, 1. vuosikurssi (maisteriohjelma)

tao_viiva

Moi!
Onko sullekkin meidän kaikkien hyvinvoinnin lisäksi ilmasto- ja ympäristöasiat sekä kestävä kehitys tärkeitä juttuja?
Niin mullekkin!
Pidetäänkö yhdessä huolta meistä ja meidän ainoasta maapallosta?
Jos oot mukana niin kannattaa äänestää mua! Mun nimi on Riina Kaarlela ja voit äänestää mua numerolla 63.

SAMULI VALKAMA, 64

Audiovisuaalinen mediakulttuuri, 5. vuosikurssi

tao_viiva

Meitsi nousi ennen kesää varaedaattorista varsinaiseksi edustajiston jäseneksi ja pakko myöntää, että tykkää tästä paikasta aika paljon. Olen huomannut, että kyllä yksittäisellä edustajalla on yllättävän hyvät mahdollisuudet vaikuttaa yliopiston toimintaan ja nyt kun siihen kuulusiaan vallan kahvaan on hetkellisesti päästy kiinni, niin olisi aika mukavaa päästä käyttämäänkin sitä. Valitettavasti vuoden loppu lähestyy lujaa.
Mie olen Samuli Valkama, AVM-maisteriopiskelija. Mullon takana jo monta vuotta erilaista opiskelija- ja järjestöaktiivisuutta. Tällä hetkellä vaikutan TAO:ssa, Lapin Speksi Ry:ssä ja valtakunnallisesti STTK-opiskelijoissa. Mua kiinnostaa erityisesti opiskelijan jaksaminen, kestävä kehitys sekä Lapin yliopiston markkinointi. Mulle on tärkeää, että edustajistossa tehdään päätöksiä yhdessä ja faktapohjalta. Miten LYY voi tukea opiskelijan jaksamista? Miten Loviisan ruoka olisi ympäristöystävällisempää? Voiko Lapin yliopiston hakijamääriä kasvattaa?

Mulla on vielä 2 vuotta tehokasta peliaikaa Lapin yliopistossa ennen vääjäämätöntä valmistumista. Olen oppinut nyt miten tää laitos toimii. Äänestä meikäläinen edustajistoon ja mie lähen tekemään aloitteita. Meillä on hyvä yliopisto, tehdään siitä vielä parempi!

katriina ruokanen

Vaatetussuunnittelu, 1. vuosikurssi

tao_viiva

Hei! Mie oon vaatetussuunnittelun fuksi ja mie aijon ajaa meidän opiskelijoiden etuja niin että me jaksetaan opiskella näiden pimeiden talvien yli yhdessä. Mulle tärkeää on opiskelijoiden hyvinvointi ja se että apua on helppo saada. Me voidaan yhdessä vaikuttaa tähän yliopistoon ja mua äänestämällä sie saat edustajistoon tyypin jota oikeesti kiinnostaa mitä sulle kuuluu.

KRISTA KUUSELA, 66

AUDIOVISUAALINEN MEDIAKULTTUURI, 3. vuosikurssi

tao_viiva

Olen Krista, kolmannen vuosikurssin avm-opiskelija, valokuvaaja ja yrittäjä.
Edarina olisin ennen kaikkea kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnan sekä hyvinvoinnin asialla.

LYY voisi tehdä enemmän yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden ja -tapahtumien kanssa. Tällä tavoin opiskelijoilla olisi mahdollisuus verkostoitua jo opiskeluaikanaan rovaniemeläiseen kulttuuriskeneen, jonka turvin paikkakunnalle jääminen valmistumisen
jälkeen voisi olla hyvä ja realistinen vaihtoehto, joka palvelisi niin opiskelijoita, kuin Rovaniemeäkin.

Opiskelijoiden paineita ja kuormitusta vähentäisi merkittävästi mahdollisuus opintojen joustavaan suunnitteluun ja toteutukseen. Pidemmällä tähtäimellä ja suuremmassa kuvassa opintojen lainapainatteisuutta tulisi vähintäänkin pienentää. Opiskelijat ovat ainoa ryhmä, jonka oletetaan elävän velaksi. Taloudelliset vaikeudet vaikuttavat hyvinvointiin monella tasolla. Etenkin mielenterveyspalveluiden tulisi olla helposti ja nopeasti saavutettavissa opiskelijoille, jotka tulevaisuudestaan lainaten ja hyvinvointinsa kustannuksella sinnikkäästi puskevat opintojaan eteenpäin valmistuakseen määräajassa.
Opintojen joustavuudella on vaikutusta myös työllistymisen kannalta, sillä valmistumisen jälkeistä työllistymistä tukisi, jos opiskelija voisi opintojensa ohella tehdä myös oman alansa töitä ja verkostoitua työnantajien ja/tai asiakkaiden kanssa.

LORU REINIKKA, 67

Kuvataidekasvatus, 4. VUOSIKURSSI

tao_viiva

Opiskelijoiden burn-out ei oo pelkkä sana, vaan oikea ongelma. Eikä ekologinen kestävyys saa olla vain kulunut fraasi vaan päivittäistä työtä ohjaava arvo. Taiteiden tiedekunnan merkitys yliopistoyhteisössä on tärkeä ja sen ääni ansaitsee tulla kuulluksi. Äänestämällä mua – tunnollista ja symppistä kuvoa – edistät siis tällaisia arvoja ja aatteita.

YHTEISTYÖSSÄ

tao-viiva palloilla