Kiinnostaako hallitustoiminta? Tältä sivulta voit tutustua TAO ry:n yleisimpiin hallituspesteihin ja niiden  keskeisiin tehtäviin. TAOn hallitus valitaan aina TAOn syyskokouksessa vuoden mittaiselle toimikaudelle. Huomiotavaa on että hallitus voi vapaasti järjestäytyä pesteihin, ellei hallintoohjesääntöä täytäntöönpanna syyskokouksessa, jolloin pesteihin haetaan suoraan.

 

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu:
-huolehtia yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätösten toimeenpanosta
-johtaa hallituksen toimintaa
-huolehtia kokouskutsuista ja esityslistoista
-vastata yhteydenpidosta tärkeimpiin sidosryhmiin
-huolehtia yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja ohjesääntöjen noudattamisesta yhdistyksen toiminnassa

Varapuheenjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu:
-toimia osana puheenjohtajistoa
-toimia hallituksen puheenjohtajan sijaisena varsinaisen puheenjohtajan estyessä
-toimia vuosijuhlien pääkoordinaattorina
-istuu vapaa-ajanvaliokunnassa edustamassa vuosijuhla järjestelyjä

Sihteeri
Hallituksen sihteerin tehtäviin kuuluu:
-pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksista sekä huolehtia yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjojen nähtäväksi panemisesta
-huolehtia yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta
-huolehtia toimikautensa pöytäkirjojen, kirjeenvaihdon ja muiden asiakirjojen arkistoinnista
-istuu viestintävaliokunnassa vastaamassa sisäisestä viestinästä

Rahastonhoitaja
Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu:
-hoitaa yhdistyksen tilejä ja varoja
-huolehtia yhdistyksen tilinpäätöksen laatimisesta omalta toimikaudeltaan
-huolehtia seuraavan toimintakauden talousarvion valmistelusta
-vastata yhdistyksen varainhankinnan toteutumisesta yhdessä yritysyhteistyövastaavan kanssa.
-huolehtia palkkojen, palkkioiden ja laskujen maksamisesta
-hoitaa yhdistyksen taloudenhoitoon liittyvää kirjeenvaihtoa
-huolehtia yhdistyksen vakuutusten, sopimusten ja muiden taloudenhoitoon liittyvien asiakirjojen tallettamisesta ja pitämisestä ajan tasalla.
-seurata yhdistyksen talousarvion toteutumista

Edunvalvontavastaava
Edunvalvontavastaavan tehtäviin kuuluu:
-vastata yhdistyksen jäsenten opiskeluun liittyvän edunvalvonnan koordinoimisesta erityisesti yliopistossa ja taiteiden tiedekunnassa
-vastata yhteydenpidosta tiedekunnan hallintoelimiin ja niiden opiskelijaedustajiin sekä sidosryhmiin.
-vastaa yhteydenpidosta TAOn edustajistoryhmään
-toimi yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontajaoston kokouksissa yhdessä työelämä- ja yritysyhteistyövastaavan kanssa.

Työelämä- ja yritysyhteistyövastaava
Työelämä- ja yritysyhteistyövastaavan tehtäviin kuuluu:
-ylläpitää ja kehittää yhdistyksen yritysyhteistyötoimintaa
-pyrkiä hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita ja avaamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia yrityksille
-vastata yritysyhteistyön kautta saatavien etujen välittämisestä jäsenistölle
-vastata yhteydenpidosta ammattijärjestöihin sekä -yhdistyksiin
-ylläpitää ja kehittää yhdistyksen ammattijärjestötoimintaa
-vastata taideyliopistojen opiskelijajärjestöjen yhteistyöstä yhdessä Taideyliopistojen yhteistyö -toimihenkilön kanssa
-toimia yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontajaoston kokouksissa yhdessä edunvalvontavastaavan kanssa.
-toimia yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan työelämäjaoston kokouksissa.

Viestintävastaava
Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu:
-toimia viestintävaliokunnan toimialasta vastaavana hallituksen jäsenenä
-toimia viestintävaliokunnan puheenjohtajana
-huolehtia yhdistyksen tiedotuksen toimivuudesta
-toimia yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan viestintäjaoston kokouksissa

Vapaa-aikavastaava
Vapaa-aikavastaavan tehtäviin kuuluu:
-toimia vapaa-ajan valiokunnan toimialasta vastaavana hallituksen jäsenenä
-toimia vapaa-ajan valiokunnan puheenjohtajana
-vastata yhdistyksen piirissä tapahtuvasta vapaa-ajan toiminnasta
-toimia yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vapaa-ajan jaoston kokouksissa

Kehitysyhteistyö- ja ympäristövastaava
Kehitysyhteistyö- ja ympäristövastaavan tehtäviin kuuluu:
-huolehtia yhdistyksen vihreästä linjasta ja ylläpitää kestävän kehityksen periaatteita
-kartoittaa yhdistyksen kehitysyhteistyö-mahdollisuuksia
-toimia yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaoston kokouksissa

ILMOITTAUDU SYYSKOKOUKSEEN NYT JA HAE HALLITUKSEEN!

Muut pestit:

Toimihenkilöt ja valiokuntien jäsenet valitaan keväällä hallituksen järjestäydyttyä. Myös hallituksen jäsenet voivat toimia toimihenkilöinä ja valiokunnissa.

 

TOIMIHENKILÖT


Kansainvälisyysvastaava
-huolehtii yhdistyksen vaihto-opiskelijoiden sekä kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoiden edunvalvonnasta ja viestinnästä
-kartoittaa yhdistyksen jäsenistön kansainvälistymis- ja kotikansainvälistymis-mahdollisuuksia
-toimii yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan kansainvälisyysjaoston kokouksissa

Luonnoksen päätoimittaja
-huolehtii lehden ilmestymisestä
-hoitaa painatuksen ja lehden tiedotuksen
-toimii Luonnos-työryhmän puheenjohtajana

Liikuntavastaava
-toimii yhdistyksen liikuntatuutorina
-on osana vapaa-aikavaliokuntaa
-toimii yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan liikuntajaoston kokouksissa.

Varainhankintavastaava
-toimii yhteistyössä rahastonhoitajan ja yritysyhteistyövastaavan kanssa
-ylläpitää ja kehittää yhdistyksen yritysyhteistyötoimintaa
-pyrkiä hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita ja avaamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia yrityksille

Fuksiamiraalit (2 henkilöä)
-vastaa fuksien integroimisesta ainejärjestötoimintaa
-toimii viestinnän kohdentajana fukseille
-vastuussa fuksiviikkojen ohjelmasta sekä TAO- ja haalari-infosta
-huolehtii haalarihankinnoista
-osana vapaa-ajanvaliokuntaa
-ainakin toinen hallituksesta

Häirintäyhdyshenkilöt (2 henkilöä)
-huolehtii yhdistyksen ennaltaehkäisevästä toiminnasta häirintää vastaan
-huolehtii yhdistyksen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta
-toimii turvahenkilöinä tapahtumissa
-huolehtii häirintäyhteydenotoista ja niiden selvittämisestä yhdistyksessä

Yhdenvertaisuusvastaava
-huolehtii yhdistyksen toiminnan yhdenvertaisuudesta
-huolehtii yhdistyksen yhdenvertaisuussunnitelman laatimisesta yhdessä häirintäyhdyshenkilöiden kanssa

Taideyliopistojen yhteistyö
-vastata taideyliopistojen opiskelijajärjestöjen yhteistyöstä yhdessä Taideyliopistojen yhteistyö -toimihenkilön kanssa


VALIOKUNNAT

Vapaa-ajan valiokunta

Viestintävaliokunta

Luonnos-työryhmä