FI/EN

On taas aika ottaa selvää ketkä fukseista pärjäävät ansiokkaimmin Fuksiaisten pyörteistä!

 

Mitkä ne fuksiaiset sitten ovatkaan? 

Fuksiaiset ovat leikkimielinen rastikilpailu, jossa te, rakkaat fuksit, kilpailette keskenään erinäisten tehtävien ja haasteiden parissa. Samalla tutuksi tulevat monet ainejärjestömme tärkeät henkilöt ja yhteisöt. Tänä vuonna luvassa on kerrassaan eläimellistä menoa, sillä fuksiaisten teemaksi on valikoitunut *rumpujenpärinää* ELÄINKUNTA!

 

Jokaiselle joukkueelle jaetaan vielä spesifimpi aihe, joka liittyy jotenkin fuksiaisten yleiseen aiheeseen. Aiheen mukaan voi pukeutua ja parhaimmista asuista voivat lisäpistesaldot avautua! Fuksiaisten joukkuejako ilmoitetaan fuksiaisviikon alussa F-siiven aulan ilmoitustaululla. Pidä siis silmäsi auki!

 

Ilmoittaudu Fuksiaisten joukkuejakoon 29.8 klo. 13 mennessä Kide.appissa: https://kide.app/events/f3e1de7d-dba1-4358-9391-adf4dfcc41e5

 

Joukkueet kokoontuvat Sampoaukiolla ja itse kisa starttaa klo 18.00. Paikalla kannattaa olla jo hyvissä ajoin! Rastikartta julkaistaan tapahtumapäivänä, ja se on apunanne rasteille suunnistaessa.  Kaikki rastit suoritetaan ulkoilmassa ja ne on mahdollista suorittaa turvavälit sekä muut turvaohjeet huomioon ottaen.

*************************************

MITÄ? -TAOn legendaariset fuksiaiset

MILLOIN? -1.9 klo 18 eteenpäin

MISSÄ? -Kokoontuminen Sampoaukiolla, rastit ympäri keskustaa

MIKSI? -Koska pieni kilpailu ei ole koskaan pahitteeksi!

 

TAOn häirintäyhdyshenkilön yhteystiedot:

Jonna Braun 

jbraun@ulapland.fi

*************************************

TAO järjestää syksyllä 2021 tapahtumia harkiten ja kiinnitämme erityistä huomiota tapahtumien turvallisuuteen. Jokaisen tapahtuman turvajärjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti.

Tiedotamme poikkeusjärjestelyistä ja turvallisuusohjeista tapahtumakohtaisesti.

Osallistuessasi TAOn tapahtumaan ota huomioon hyvä käsihygienia, turvavälit, sekä muu tartuntoja ehkäisevä ohjeistus. Tapahtumiin ei saa osallistua, mikäli osallistujalla on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Emme suosittele riskiryhmään kuuluvien tai heidän kanssaan lähikontaktissa olevien osallistuvan tapahtumiin.

Osallistuminen TAOn tilaisuuksiin tapahtuu osallistujan omalla vastuulla.

Ohjeita tapahtumaan osallistumiseen

 

****************

 

Once again, it’s time to find out which of the freshmen will make it out of the feracious challenges of the Freshman race.

 

What is the Freshman race then?

The freshman race is a playful competition in which you, dear freshmen, compete with each other on various tasks and challenges. At the same time,you will get to know many important people and communities in our student organization.

 

This year, the competition will be extremely animal at once, as the theme of the Freshman race is * drumming * THE ANIMAL KINGDOM! Each team is given an even more specific topic that is somehow related to the general topic of the race. Depending on the theme, you can dress up and the best outfits can give your team some extra points!

 

The team division for the Freshman race will be announced at the beginning of the weekof the event on the notice board in the F-wing lobby. So keep your eyes open!

 

Register for the Fuchsia team division on August 29 at. 13 by Kide.app: https://kide.app/events/f3e1de7d-dba1-4358-9391-adf4dfcc41e5

 

The teams will meet in Sampoaukio and the race itself will start at 18.00. You should be there well in advance! The checkmark map will be published on the day of the event and will help you navigate the checkpoints. All checkpoints are performed in the open air and it is possible to perform them taking into account safety distances and other safety instructions.

****************

WHAT? -The legendary fuchsia of TAO

WHEN? -1.9 at 6 p.m. onwards

WHERE? -Gathering in Sampoaukio, ticks around the center

WHY? -Because small competition is never a bad thing!

****************

TAO will organize events during the fall semester only with great consideration. We will pay special attention to the safety of the events. Safety measures for each event will be planned individually.

When attending a TAO event please take into consideration good hygiene, safe distances and other virus preventing measures. It is not allowed to attend an event with any symptoms of the virus. We do not recommend for people in risk groups or people in close contact with risk groups to attend events.

Attending TAOs events is done at one’s own risk.

Instructions for participants