Syyskokouksessa jäi täyttämättä sihteerin, rahastonhoitajan, työelämävastaavan sekä yritysyhteistyövastaavan pestit. Tammikuussa 2022 järjestetään ylimääräinen yhdistyskokous, jossa näihin pesteihin voi asettua ehdolle. Jos siis hallitustoiminta kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti tulla kokoukseen! TAOn hallitus valitaan aina  vuoden mittaiselle toimikaudelle. Tältä sivulta näet vapaat pestit ja niiden keskeisimmät tehtävät.

 

Sihteeri
Hallituksen sihteerin tehtäviin kuuluu:
-Pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksista sekä huolehtia yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjojen nähtäväksi panemisesta
-Huolehtia yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta
-Huolehtia toimikautensa pöytäkirjojen, kirjeenvaihdon ja muiden asiakirjojen arkistoinnista

 

Rahastonhoitaja
Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluu:
-Hoitaa yhdistyksen tilejä ja varoja
-Huolehtia yhdistyksen tilinpäätöksen laatimisesta omalta toimikaudeltaan
-Huolehtia seuraavan toimintakauden talousarvion valmistelusta
-Vastata yhdistyksen varainhankinnan toteutumisesta yhdessä yritysyhteistyövastaavan kanssa.
-Huolehtia palkkojen, palkkioiden ja laskujen maksamisesta
-Hoitaa yhdistyksen taloudenhoitoon liittyvää kirjeenvaihtoa
-Huolehtia yhdistyksen vakuutusten, sopimusten ja muiden taloudenhoitoon liittyvien asiakirjojen tallettamisesta ja pitämisestä ajan tasalla.
-Seurata yhdistyksen talousarvion toteutumista

 

Työelämävastaava
Työelämävastaavan tehtäviin kuuluu:
-Vastata yhteydenpidosta ammattijärjestöihin sekä -yhdistyksiin
-Ylläpitää ja kehittää yhdistyksen ammattijärjestötoimintaa
-Vastata taideyliopistojen opiskelijajärjestöjen yhteistyöstä yhdessä Taideyliopistojen yhteistyö -toimihenkilön kanssa
-Toimia yhdistyksen edustajana Lapin Yliopiston ylioppilaskunnan edunvalvontajaoston kokouksissa yhdessä edunvalvontavastaavan kanssa. 
-Toimia yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan työelämäjaoston kokouksissa

 

Yritysyhteistyövastaava
Yritysyhteistyövastaavan tehtäviin kuuluu:
-Ylläpitää ja kehittää yhdistyksen yritysyhteistyötoimintaa
-Pyrkiä hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita ja avaamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia yrityksille
-Vastata yritysyhteistyön kautta saatavien etujen välittämisestä jäsenistölle

Muut pestit:

Toimihenkilöt ja valiokuntien jäsenet valitaan keväällä hallituksen järjestäydyttyä. Myös hallituksen jäsenet voivat toimia toimihenkilöinä ja valiokunnissa.

 

Hallituksen kesken jaettavat toimihenkilöpestit:

 

Kansainvälisyysvastaava

-Huolehtii yhdistyksen vaihto-opiskelijoiden sekä kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoiden edunvalvonnasta ja viestinnästä
-Kartoittaa yhdistyksen jäsenistön kansainvälistymis- ja kotikansainvälistymis-mahdollisuuksia
-Toimii yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan kansainvälisyysjaoston kokouksissa

 

Kehitysyhteistyö- ja ympäristövastaava

-Huolehtii yhdistyksen vihreästä linjasta ja ylläpitää kestävän kehityksen periaatteita
-Kartoittaa yhdistyksen kehitysyhteistyö-mahdollisuuksia
-Toimii yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaoston kokouksissa

 

Yhdenvertaisuusvastaava

-Huolehtii yhdistyksen toiminnan yhdenvertaisuudesta
-Huolehtii yhdistyksen yhdenvertaisuussunnitelman laatimisesta yhdessä häirintäyhdyshenkilöiden kanssa

 

Muut toimihenkilöpestit:

 

Luonnoksen päätoimittaja

-Huolehtii lehden ilmestymisestä
-Hoitaa painatuksen ja lehden tiedotuksen
-Toimii Luonnos-työryhmän puheenjohtajana

 

Liikuntavastaava

-Toimii yhdistyksen liikuntatuutorina
-On osana vapaa-aikavaliokuntaa
-Toimii yhdistyksen edustajana Lapin yliopiston ylioppilaskunnan liikuntajaoston kokouksissa

 

Varainhankintavastaava

-Toimii yhteistyössä rahastonhoitajan ja yritysyhteistyövastaavan kanssa
-Ylläpitää ja kehittää yhdistyksen yritysyhteistyötoimintaa
-Pyrkii hankkimaan uusia yhteistyökumppaneita ja avaamaan uusia yhteistyömahdollisuuksia yrityksille

 

Fuksiamiraalit (2 henkilöä)

-Vastaa fuksien integroimisesta ainejärjestötoimintaa
-Toimii viestinnän kohdentajana fukseille
-On vastuussa fuksiviikkojen ohjelmasta sekä TAO- ja haalari-infosta
-Huolehtii haalarihankinnoista
-On osana vapaa-ajanvaliokuntaa

 

Häirintäyhdyshenkilöt (2 henkilöä)

-Huolehtii yhdistyksen ennaltaehkäisevästä toiminnasta häirintää vastaan
-Huolehtii yhdistyksen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta
-Toimii turvahenkilöinä tapahtumissa
-Huolehtii häirintäyhteydenotoista ja niiden selvittämisestä yhdistyksessä

 

Taideyliopistojen yhteistyö 

-Vastaa taideyliopistojen opiskelijajärjestöjen yhteistyöstä yhdessä Taideyliopistojen yhteistyö -toimihenkilön kanssa

 

VALIOKUNNAT

Vapaa-ajan valiokunta

Viestintävaliokunta

Opinto- ja työelämävaliokunta

Luonnos-työryhmä